System for varsling av lavsikt-prosedyre på TORP flyplass

I forbindelse med det nye innflygings-landingssystemet på TORP flyplass har Comtech AS utviklet og levert et nytt system for varsling av lavsikt-prosedyre.

Systemet styrer varslingslys rundt flyplassen, og kan også kontrollere låser på adgangsporter. Alt overvåkes og styres fra et webbasert kontrollsystem.

Før man aktiverer LVP (Lav-Sikt-Prosedyren) aktiveres varsling via systemet. Systemet vil da automatisk ringe opp, sende SMS og/eller e-post til personer på varslinglisten. De som varsles bekrefter oppkallet, og status på alle varslinger/bekreftelser vises i kontrollsystemet. Når alle har bekreftet aktiveres systemet og varslingslys tennes/port-låser stenges.

Likeledes vil systemet varsle når LVP de-aktiveres. Da slukkes også varslingslys og port-låser åpnes igjen.

Status på porter vises til enhver tid i kontrollsystemet. Fra kontrollsystemet kan det også utføres enkelttester eller samlet test av alle varslingslys.

Comtech har også utviklet og levert flere systemer til TORP flyplass.