To-faktor autorisering

Øk din IT-sikkerhet med to-faktor autorisering.

To-faktor autorisering er en metode for å styre tilgangskontrollen hvor man legger på et ekstra lag med autorisering. Ved å innføre to-faktor autorisering i stedet for en-faktor, får du et mer avansert nivå som gjør det vanskeligere for uvedkommende å logge seg inn. Dette bidrar til å unngå stor skade for virksomheten dersom passord skulle komme på avveie, og det sikrer deg på en enkel måte mot å bli hacket og la andre få tilgang til dine data.

Hvordan fungerer innloggingen?
Det er så enkelt som at når du har skrevet inn brukernavn og passord, sendes det en sikkerhetskode til din egen telefon. Fordelen med slike autoriseringstjenester er at de er enkle å komme i gang med. To-faktor er viktig da passordet er sårbart og nøkkelen til din mest konfidensielle informasjon.