Hvordan er IT-sikkerheten i din bedrift?

Sjekk IT-sikkerheten i din bedrift.

Sikkerhetssjekken fra Comtech ser nærmere på følgende:

Sikring av nettverk

Kontroll av server

Antivirus på alle enheter

Status på patching av PCer

Passordregler

Kontroll av klientutstyr

Spamfilter og epost - sikkerhet

Brannmur

Backup

Under sikkerhetssjekken gjør vi en grundig gjennomgang av hele din IT-infrastruktur. Formålet med en slik sjekk er å få oversikt over hvilke sikringstiltak din virksomhet har iverksatt, i tillegg til at den også gir en oversikt over hvilke tiltak som burde være satt i verk.

I etterkant av sikkerhetssjekken mottar du en rapport som foreslår hva som må til for å rette opp i de manglene som er funnet. Dette er en IT-revisjon som blant annet kreves for å få forsikring.

Les også om hvordan du kan få et sikkert hjemmekontor