Privat og Offentlig sky


Comtech tilbyr datasentertjenester uavhengig av plattform. Tjenesten levert i Public Cloud kan gi rom for raske og store økninger av kapasitet – nesten til det uendelige – på veldig kort tid. Comtech vil stå i front for å levere et miljø tiltenkt kundens beste og vil alltid foreslå den mest gunstige løsningen i forhold til pris og kvalitet på leveransen.

Comtech leverer også under kategorien Private Cloud, med de fordeler dette gir. Vi kan tilby fastpris på forbruk ut-og-inn av leveransen. Comtech er i en posisjon til å være smidige i leveransen når lokale systemer hos kunden trenger spesielle tilknytninger eller tilpasninger.