Backup og Disaster Recovery

Uavhengig av løsning eller hvilken tjenesteleverandør du benytter i dag, har Comtech mulighet til å levere BaaS og «Disaster Recovery» for ditt miljø fra vårt datasenter. Vi tilbyr sikre backup-løsninger etter dine behov som er trygt plassert i Norge.


Back-up levert som en tjeneste:

Det er en stor fordel å oppbevare backup ute av eget hus for å hindre tap av data ved for eksempel virusangrep, tyveri, overspenning eller brann. Comtech tilbyr en sikker og trygg metode for sikkerhetskopiering av dine fysiske og virtuelle servere eller klienter som en tjeneste. Vi gjør automatiske sikkerhetskopieringer som overvåkes og monitorers daglig av vårt dedikerte driftspersonell. Hvis uhellet er ute og det er behov for gjenoppretting, er det en trygghet å vite at dette kan gjenopprettes helt ned på detaljnivå.

Disaster Recovery levert som tjeneste:

Mens backup er en sikkerhetskopi-løsning som tar en ekstra kopi av dine data, vil en Disaster Recovery sikre at dine virtuelle maskiner eller servere står standby og klargjort for rask oppstart i vårt datasenter. Hvis uhellet først skulle være ute, kan en Disaster Recovery sørge for unødig driftsstans og kostbar nedetid på dine systemer. Ønsker man at organisasjonen raskt skal gjenopprette data etter en uforutsatt hendelse, bør man absolutt ha Disaster Recovery. Vi benytter oss av den beste programvaren fra markedets ledende aktør på dette feltet. Comtech bruker løsninger vi selv har full kontroll på og som befinner seg på våre miljøer her i Norge.

Les også denne artikkelen: Backup as a Service (BaaS) og Disaster Recovery – En forsikring som gir økonomisk trygghet for din bedrift