En GDPR løsning som gjør at bedriften kan:


Dokumentere

Informere

Administrere

Dokumentere

Løsningen tilbyr et rammeverk for å dokumentere formål, hva slags personopplysninger man samler inn, prosesser, systemer og mer. Støttet med maler og intuitiv prosess.

Et system som kontinuerlig logger aktiviteter, med god oversikt og kontroll. Enkel oppfølging av forespørsler fra individene og dashboard med totaloversikt.


Informere

Med ICONFIRM kan du sikre tydelig og enkel kommunikasjon med de registrerte. I tillegg gi dem tilgang til sin egen rettighets portal. Det bygger tillit..

Åpenhet er et nøkkelprinsipp i regelverket og det stilles klare krav til opplysningsplikt. De organisasjonene som møter individet med tydelig og spesifikk informasjon og mulighet til å administrere sine rettigheter vil også vinne tillit. ICONFIRM gjør det enkelt for organisasjoner å informere i henhold til kravene.​

Forvalte

Regelverket krever at etterlevelse skal kunne demonstreres over tid. ICONFIRM gir bedrifter løpende oversikt over alle registrerte individer med en unik kobling til formål og systemer.

Videre skapes det detaljerte logger over oppfyllelsen av informasjonsplikten, håndtering av rettigheter etc. Dette gir et unikt register på tvers av systemer og aktiviteter som holdes løpende oppdatert, gir oversikt og dokumenterer god kontroll. ICONFIRM er et effektivt verktøy også om uhellet er ute og Datatilsyn eller berørte individer må informeres.​


Support

Vi anbefaler at ICONFIRM leveres med vår support i oppstarten, slik at du alltid har tilgang på rask og god hjelp på norsk. Dette betyr at løsning er raskt på plass og at bedriften slipper å bruke tid på oppsett av systemet.

De som har fått ansvaret for GDPR arbeidet har ofte behov for litt løpende støtte. Ønsker du en kort og uforpliktende samtale med oss?

Interessert?