Teknisk info

Informasjon og veiledning

Her har vi samlet det du trenger for å koble til de fleste av våre tjenester.

Comtech Office 365

Outlook Office 365: outlook.office365.com

Outlook oppsett: Link til manual

iPhone oppsett: Link til manual

Android oppsett: Link til manual

Webhosting (Linux)

FTP:

Tjener: cpanel.comtech.no

FTP port: 21

SFTP: 22 (anbefalt)

Innlogging kontrollpanel (WHM): cpanel.comtech.no:2083

Webhosting (Windows)

FTP server: win.comtech.no

SQL server: localhost